12
sliceDown
3000
0
Rena Rum & RenhetsteknikLaboratoriemiljöSkyddsventilation & dess miljöLivsmedelsmiljöOperationssalar & dess miljö
Mikrobiologisk miljöProvtagningsmiljöCTCB kurser på Chalmers

Konceptet R3

                                                   

Konceptet R3 - Rena Rum och Renhetsteknik - står för renhetsteknik i kubik omspännande kontrollerade miljöer med krav på renhet, klimat och energieffektivitet
801