Annonsbokning


Prisinformation

Alla priser exkl. moms
Pris inkluderar 4-färgstryck
Stödj. medlem, 15% rabatt
Återinf. av annons, 10% rabatt
Helår (4 nr), 15% rabatt
Begärd sida, tillägg 20%
NYHET; GRATIS BANNER VID BESTÄLLNING AV ANNONS I RT.

Annonsmaterial

Mac - Xads, PDF eller EPS
PC - Xads, PDF eller EPS
Bifoga "egna" typsnitt
Bifoga utskriftsprov/PDF
Bilder 300dpi - CMYK
Filer via e-post max 15mb
Annonstyp
9.900,00 kr
7.300,00 kr
6.000,00 kr
4.300,00 kr
3.500,00 kr
2.600,00 kr
Utgivningar
Införande önskas
Införande önskas
Införande önskas
Införande önskas
Kontaktuppgifter
Ja, vilket berättigar oss till 15% rabatt
 
Skicka
804
841