Annonsbokning


Prisinformation

Alla priser exkl. moms
Pris inkluderar 4-färgstryck
Stödj. medlem, 15% rabatt
Återinf. av annons, 10% rabatt
Helår (4 nr), 15% rabatt
Begärd sida, tillägg 20%
NYHET; GRATIS BANNER VID BESTÄLLNING AV ANNONS I RT.

Annonsmaterial

Mac - Xads, PDF eller EPS
PC - Xads, PDF eller EPS
Bifoga "egna" typsnitt
Bifoga utskriftsprov/PDF
Bilder 300dpi - CMYK
Filer via e-post max 15mb
Annonstyp
9.900,00 kr
7.300,00 kr
6.000,00 kr
4.300,00 kr
3.500,00 kr
2.600,00 kr
Utgivningar
Införande önskas
Införande önskas
Införande önskas
Kontaktuppgifter
Ja, vilket berättigar oss till 15% rabatt
 
Skicka
804
841