CALENDAR
100
3d90fb4cecc5f116ca3b0033bd97f3bc
Tillbaka

Grundkurs SE

Grundkurs i Malmö

Liknande aktiviteter

(Inga liknande inlägg)

 

Taggar

(Inga taggar)

 
Grundkursen ger insikt i hur man med hygienisk design kan påverka processhygienen i livs-medels-, läkemedels- och bioteknikindustrin. Då investeringar i hygienisk design utnyttjas optimalt kan produktsäkerhet och -kvalitet säkras samtidigt som kostnader för både rengöring och underhåll minskas. Kursen är riktad till livsmedels-, bioteknik- och läkemedelsindustrin. Den är lämplig för arbetsledare, konstruktörer, maskiningenjörer, projektledare, försäljningsingenjörer samt processteknisk och kvalitetssäkringspersonal, dvs. personal som bygger, utför service och använder utrustning i antingen hygieniska eller aseptisk processer.
Tilläggsinformation om evenemanget finns i den bifogade programbilagan.

Kurs/Utbildning

Plats: Hotel Mäster Johan

Kontaktperson

Gun Wirtanen
E-post: guliwi@luukku.com

Bilagor

 

Kommentarer


Inga kommentarer.

 
Nytt inlägg
 
Skicka
52