CALENDAR
113
bd58891b6eca41b7efb39a3aa9185818
Tillbaka

Workshop

WORKSHOP I HYGIENISK PROCESSDESIGN

Liknande aktiviteter

(Inga liknande inlägg)

 

Taggar

(Inga taggar)

 

Workshopen ger insikt i hur man kan påverka den egna processens processhygien i livsmedels-, läkemedels- eller bioteknikindustrin med hjälp av hygienisk design. Då investeringar i hygienisk design utnyttjas optimalt kan produktsäkerhet och -kvalitet säkras samtidigt som kostnader för både rengöring och underhåll minskas.

Workshopen är riktad till livsmedels-, bioteknik- och läkemedelsindustrin. Den är lämplig för en grupp med arbetsledare, konstruktörer, maskin-ingenjörer, projektledare, försäljningsingenjörer samt processteknisk och kvalitetssäkrings-personal, dvs. personal som beställer, bygger, utför service och använder utrustning i hygieniska och/eller aseptiska processer.

Här krävs skriftlig ombokning via mejl senast 28 dagar innan planerad kursstart. Tilläggsinformation om evenemanget finns i den bifogade programbilagan.

Kurs/Utbildning

Datum: 2017-10-16 - 2017-10-17
Tid: 9:00 - 17:00
Plats: Företag

Kontaktperson

Gun Wirtanen
E-post: guliwi@luukku.com

Bilagor

Anmälan

 

Kommentarer


Inga kommentarer.

 
Nytt inlägg
 
Skicka
52