CALENDAR
83
3283abd6ee46f91b86a8e011da581afd
Tillbaka

Grundkurs i Renhetsteknik Sverige

Liknande aktiviteter

(Inga liknande inlägg)

 

Taggar

(Inga taggar)

 
Innehåll:
Dag 1 Dag 2
09.00 - 11.00
Kontaminater, partikelmätning och grupparbete
09.00 - 10.00Konstruktion av ren rum, ventilationoch design av utrustningar (maskinerkärl, kranar och ventiler).
11.00 - 12.00Mikrobiologiska testmetoder
10.00 - 12.00Människan i renrum, arbetssätt och kläder
12.00 - 13.00Lunch12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 13.30Mikrobiologiska testmetoder13.00- 14.30Kläder, tvätt och rengöring
13.30 - 14.30Standarder (Renrum)
14.30 - 15.00Kaffe och grupparbete
14.30 - 15.00Kaffe15.00 - 16.00Genomgång av grupparbete och avslutning/summering.
15.00 - 15.30Standarder (Renrum)

15.30 - 16.30LuftrörelserKursavgiften SEK 5.800,- (för medlem 5.200,-)
inkluderar kursmaterial, diplom, lunch, kaffe fm och em.
Information om kursen lämnas av:
Lennart Hultberg, telefon +46 (0)42-28 85 97 eller lhultber@its.jnj.com
Kursansvariga; Lennart Hultberg och Bo Sylwan, R3 Nordic


Anmälan till kursen skall vara skriftlig och är bindande.

Avbokning skall ske skriftligen och inkomma minst en månad före kursstart för att kursavgiften, minus avdrag med 500kr, skall återbetalas. Vid avbokning senare, dock minst 14 arbetsdagar före kursstart, återbetalas halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 14 abetsdagar före kursstart sker ingen återbetalning.

Ersättare är välkommen och kan registreras fram till och med första kursdagen.

R3- Nordic förbehåller sig rätten att ändra kursinnehåll och föreläsare utan att meddela deltagare eller att ställa in kursen.Föreningen ansvarar inte för merkostnader i samband med kursens inställelse. Vid inställelse återbetalas kursavgiften i sin helhet.

Kurs/Utbildning

Datum: 2014-02-04 - 2014-02-05

Kontaktperson

Kansli
E-post: kansli@r3nordic.com

Anmälan

52