Konsulting/Projektering

PharmaClean AB

Konsultation, lokalvårdsutbildning och lokalvård för renrum.
Kontaktperson: Regina Björnsson
Telefon: 0708-986428
E-post: info@pharmaclean.se
Webb: www.pharmaclean.se

Exengo Installationskonsult AB

Automation, kommunikation och säkerhet, VVS och elteknik mot bygg- och fastighetsmarknad.
Kontaktperson: Anders Wester
Telefon: +46 (0)8 120 038 00
Webb: www.exengo.se

CIT Energy Management AB

Teknisk utveckling, validering och funktionskontroll inom området luftrenhet, klimatstyrning och energieffektivitet
Kontaktperson: Stefan Aronsson
Telefon: +46 (0)31 772 11 51
E-post: stefan.aronsson@cit.chalmers.se
Webb: www.energy-management.se

CLC Installationsconsult AB

Projektledning, projektering, utredningar och besiktning inom vvs och el.
Kontaktperson: Christer Ipsonius
Telefon: +46 (0)42 25 48 03
E-post: christer.ipsonius@clcvvs.se
Webb: www.clcvvs.se

CRC Clean Room Control AB

Rådgivning, förstudier och projektering.
Teoretisk och praktisk utbildning.
Kontaktperson: Nils-Johan Björklund
Telefon: +46 (0)18 24 64 60 / 070-592 66 04
E-post: info@cr-control.se
Webb: www.cr-control.se

Kojair Tech Oy

Säkerhetsbänkar. LAF-enheter och tak. Totalleveranser, projektering, konsultering, validering och service
Kontaktperson: Lars Lundberg
Telefon:+46 (0)70-590 40 05
E-post: lars.lundberg@kojair.com
Webb: www.kojair.com

Labkontroll Sverige AB

Skyddsventilation, arbetsmiljö, helhetsfunktion. Kommunikation, styr/övervakning, visualisering
Kontaktperson: Robert Jorfors
Telefon:
+46 704-47 88 42
E-post: info@labkontroll.se
Webb:  www.labkontroll.se

PB Teknik AB

Projekterar rör, lyft, styr för renrum, prod.lokaler och laboratorier
Kontaktperson: Torbjörn Lång
Telefon: +46 (0)8 56 48 59 52
E-post: tl@pbt.se
Webb: www.pbt.se

Ventilator, Industri AB

Renrum, säkerhets- och sterilbänkar. LAF-tak. Projektering ventilation. Entreprenader och utrustning.
Contact: Bernt S. Karlsson
Phone: 08-681 14 40
E-mail: bernt.karlsson@ventilator.se
Webb: www.ventilator.se

805
847