Mätning/Validering/ Kalibrering


A-Montage


Kontroll och validering av renrum, LAF- och säkerhetsbänkar.
Kontaktperson: Bo Aspegren
Telefon: +46 (0)46 77 50 60
E-post: bo@amontage.se

CRC Clean Room Control AB


Kvalificering av renrum, LAF, säk.bänkar och skyddsventilation.
Mikrobiologiska tester och rökvisualisering
Kontaktperson: Nils-Johan Björklund
Telefon: +46 (0)18 24 64 60 / 070-592 66 04
E-post: info@cr-control.se
Webb: www.cr-control.se
Webb: www.ninolab.se

Labkontroll Sverige AB

Kontroll och validering av renrum, LAF- och säkerhetsbänkar. Kvalificering av renrum, LAF-enheter, säkerhetsbänkar och skyddsventilation. Mikrologiska tester och rökvisualisering.
Kontaktperson: Robert Jorfors
Telefon: +46 704-47 88 42
E-post: info@labkontroll.se
Webb:  www.labkontroll.se

Vaisala Oyj

Industriella mätinstrument, service och kalibrering
Kontaktperson: Janne Halonen
Telefon: +46 (0)200 848 848
E-post: sales@vaisala.com
Webb: www.vaisala.se

VentilationsPartner

Projektering, montage og service. Validering af renrum. Test af LAF- og sikkerhedskabinetter
Kontaktperson: Steffen Goth
Telefon: +45 5614 2190
E-post: sg@ventilationspartner.dk
Webb: www.ventilationspartner.dk

805
849