Medlemsinloggning

Av tekniska/administrativa skäl har vi valt att arbeta med slumpmässigt valda lösenord i stället för egna påhittade.

I en framtida version av webbsidan planerar vi ett verktyg för att du själv ska kunna ändra dina uppgifter i medlemsregistret. Vid det tillfället kan vi också presentera en annan lösning där du själv kan få välja ditt egna lösenord.


806
878