Mikrobiologi/ Sterilisering

Miclev AB

Biologiska indikatorer, färdigberedd media, sterilisering, luftprovare, mikroorganismer.
Kontaktperson: Fredrik Alexandersson
Telefon: +46 (0)40 36 54 00
E-post: fredrik.alexandersson@miclev.se
Webb: www.miclev.se

Ninolab AB

Inkubatorer, värmeskåp, class-100-sterilasatorer. Autoklaver och pharmadiskmaskiner.
Kontaktperson: Christian Jansson
Telefon: 08-59096200
E-post: cja@ninolab.se
Webb: www.ninolab.se

Nordic Biolabs

Instrument för kontroll av renrum. Substrat färdiggjutna plattor. Steril kontroll.
Förbrukningsmaterial.
Kontaktperson: Åke Wall
Telefon: 070-379 35 80
E-post: info@nordicbiolabs.se
Webb: www.nordicbiolabs.se

Labkontroll Sverige AB

Inkubatorer, värmeskåp, Steril kontroll, luftprovare, mikroorganismer, luftanaly
Kontaktperson: Robert Jorfors
Telefon: +45 60161378
E-post: info@labkontroll.se
Webb:  www.labkontroll.se

805
848