Årsmöte 2017

R³ Nordic håller årsmöte på Hotel Birger Jarl i Stockholm i grupprum Flow. Onsdagen den 3 maj 2017 kl. 17.30 -


Agenda Årsmöte 2017
Resultatrapport
Budget
R3 Diagram
Styrelsens Årsberättelse
Valnämndens förslag
Motion
Svar på motion
Årsmötsprotokoll


808
903