Symposium 2017

Välkommen till R3 Nordics 48:e symposium och utställning, den 3–4 maj 2017 på Hotel Birger Jarl i Stockholm.

Symposiet riktar sig till alla personer och företag verksamma inom området kontrollerade miljöer med fokus på...

Programmet är indelat i tre block; läkemedelstillverkning, sjukhus och grunder inom renhetsteknik och löper över två dagar. Vi har även med ett studiebesök på Octapharma, som du kan läsa mer om under, Fokus på läkemedelstillverkning.
För er som är utställare med bemannad monter erbjuder vi möjlighet att boka ett mötesrum...
Priser för deltagandet på symposiet för medlemmar och icke medlemmar finner du här...

 

Med fokus på läkemedelstillverkning

Nationella och internationella trender. GMP.… Läs mer här...

Med fokus på sjukvården

Byggnation av operationssalar, OP-kläder, utrustning och arbetssätt... Läs mer här...

Grunder i renhetsteknik

Arbetssätt i rum med förhöjda renhetskrav (Case study process development for a BSL2 GMP facility). Hur ser utvecklingen ut för textil i kläder? Hygienisk design av utrustning ... Läs mer här...

FÖRELÄSNINGARNA HÅLLS TILL STÖRSTA DEL PÅ SVENSKA
Klicka här för att läsa hela inbjudan

 

803
899