Velkommen til R3 Nordic

R3 Nordic er en idealistisk forening og et etablert nettverk for forskning, kursing, produktutvikling og produksjon innen R3-teknikk - Renhetsteknikk og Rene Rom - i Norden.

På vår omfattende web-side kan du finne informasjon om foreningen og vår brede virksomhet. Der får du aktuell informasjon om våre kurser, vårt kommende symposium og andre aktiviteter i Norge og resten av Norden.

Om du likevel savner noe informasjon eller vil vite mer, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til hovedkontoret. Kontaktinformasjon finner du i linken KONTAKT. På hjemmesiden finner du også kontaktinformasjon til representanter i foreningens Lokale Arbeidsutvalg (LAU) i ditt hjemland, Norge.

801
812